ScreenShot20161112at115049AM
ScreenShot20161122at73559PM
ScreenShot20161122at73621PM
ScreenShot20161122at73652PM
ScreenShot20161122at73815PM
ScreenShot20161122at73849PM
ScreenShot20161122at73932PM
ScreenShot20161122at74005PM
ScreenShot20161122at74029PM
ScreenShot20161122at74055PM
ScreenShot20161122at74117PM
ScreenShot20161122at74143PM
ScreenShot20161122at74215PM
ScreenShot20161122at74238PM
ScreenShot20161122at74301PM
ScreenShot20161122at74328PM
ScreenShot20161122at74355PM
ScreenShot20161122at74422PM
ScreenShot20161122at74449PM
ScreenShot20161122at74514PM
ScreenShot20161122at74549PM
ScreenShot20161122at74613PM
ScreenShot20161122at74632PM
ScreenShot20161122at74659PM
ScreenShot20161122at74725PM
ScreenShot20161122at74753PM
ScreenShot20161122at74817PM
ScreenShot20161122at80507PM

https://thinkprogress.org/edina-officer-arrests-black-man-footage-6cdf3e2297e4#.3jn62thfr

d-h0/n-k-eye-d-he-c0/n-s-pi-re- a .-r-t- f0rce-scene-d-a- f(t-)ire- d- a-rt-(h-)0/0-k- t- a- g-i've-t- a- w/-he-ye- t- he-a-rt-

ScreenShot20161122at81734PM
ScreenShot20161122at82232PM
ScreenShot20161122at82314PM
ScreenShot20161122at82343PM
ScreenShot20161122at82452PM
ScreenShot20161122at82745PM
ScreenShot20161122at82855PM
ScreenShot20161122at83401PM
ScreenShot20161122at84231PM
ScreenShot20161122at84156PM
ScreenShot20161122at84640PM
ScreenShot20161122at84706PM
ScreenShot20161122at84733PM
ScreenShot20161122at84752PM
ScreenShot20161122at84806PM
ScreenShot20161122at84910PM
ScreenShot20161122at85621PM
n
n1
ScreenShot20161122at91507PM
ScreenShot20161122at91513PM
ScreenShot20161122at91517PM
ScreenShot20161122at91522PM

he-d-in-a-re-n/d- b-m-use- d- e/b- t- 0re- t- heir- d- ud- e- d- (s'-) 0-we- d- h-and- s- h -0 - (w/)e- d-

he-d-in-a-s/s p- (L-)it- w/-h0- d- ewe- t- 00- t- he- d-live-r- (t- )russ- t- a- ll- (e'ye) d- g- ill- t- e-ye- t- high- t- he- d- ce-ll- a- i- re- pen- t- en- ce- s/s- h- (e-) d- be- ad- 0f- t- rite-

he-d-in-a-d- junk-ct- p- lace-d- 0f-(i-)t- 0f-f-t- he- d- 0f- t-00-t-he-d- (e-)u/s-t- 0-p-ped- 0f- t- (b-) rig- ht- a- re- rip- e-ye- pip-e- d- prig- ht- s- t- a- f-f- a- ct- ass- t- a -f-f- am- ill- e-a.- r- d- 0- w/e- ll- e- d- inn- sigh -t-

working on this page t00 th e/n ave d 0 w/h e'ye s ea. t ' s ave d h~and g ave d 11/24/16 d0w/ rit e t0 fxf t a w/h eigh t/d 0ff t b e( l/l aye) d b r~in(n)g i/nn g 's (h) 0/n e t(h)(c) 0/m e d

e c(h) 0/m e d(h) 0/m e d

ScreenShot20161124at60057PM
ScreenShot20161124at61636PM
ScreenShot20161124at61733PM
ScreenShot20161124at61807PM
ScreenShot20161124at61828PM
ScreenShot20161124at61900PM
ScreenShot20161124at61913PM
ScreenShot20161124at61947PM

s-t-ill-t- L-eve-r- t- L-0-ver-t- f-r0m-me-d-e/b-t-00- t-he- d- be- c0n-e-d-

ScreenShot20161124at62011PM

t-he-me-0ne-ye- p.r.-0-f-f- (h-)er- (e-)d- s- c0-r(e-)d- he- r0- d- ate- t-he- miss- t- ake-n- d- in-(n-)e-re- lie- f- t- s- nake- d- ly- e-a-s/s- t- (c-) 0- L- (e-)d- e/b-t- cab-b-ag-e- we- d- in(n)e- d- s- k- ewe- r- e- d- 0f- (i-) t- he- f-x-f- 0-r-d- p- ass- t- ewe- st- e-ye- d-0- 0-re- r0-b-b-ar-r-0/n-e- d- h- as-s t- e't-s-0/n-s- p- (r-) i- t- e- t00 -t- he- d- pr0- c- L- aim- mit- t- w/-h0- d- en- e'ye- t- all- t- he- t- i'm-e- d-

ScreenShot20161124at62344PM
ScreenShot20161124at62409PM
ScreenShot20161124at62427PM
ScreenShot20161124at62449PM
ScreenShot20161124at62512PM
ScreenShot20161124at62525PM
ScreenShot20161124at63158PM
ScreenShot20161124at63224PM
ScreenShot20161124at63239PM
ScreenShot20161124at63304PM
ScreenShot20161124at63324PM
ScreenShot20161124at63339PM
ScreenShot20161124at63348PM
ScreenShot20161124at63407PM

th de ft be fxf i t/t (h) ing e d 0 (w/)e s ' aw/e d(e) u/s t~ 0f xf t00 th (e) r~e L ate th er e we d 0' b. c. L~i'm(b) e~ a.d. c~h ang e d 0 w/h ea. t ~h ' d be ad f~i t/t (h) ing e g/g ave 0' b r~ave (ye) d (h) a.d. e /p t~h 's c0 pi ed all a re a.d. e'ye t b~ L a'ye d bu ye i/t 0/n e t(h) 0/n e s/s t b/i line d ew/e ft w/i.d. th eg race s/s h(e) d at~e th er~e t h/ei/r e sup p~Ly e d en ewe d

ScreenShot20161124at63613PM
ScreenShot20161124at63635PM
ScreenShot20161124at63707PM
ScreenShot20161124at63720PM
ScreenShot20161124at63738PM
ScreenShot20161124at63746PM
ScreenShot20161124at64609PM
ScreenShot20161124at64635PM
ScreenShot20161124at64647PM
ScreenShot20161124at64746PM
ScreenShot20161124at64819PM
ScreenShot20161124at64847PM
ScreenShot20161124at64901PM
ScreenShot20161124at65449PM
ScreenShot20161124at65507PM
ScreenShot20161124at65529PM
ScreenShot20161124at65551PM
ScreenShot20161124at65614PM
ScreenShot20161124at65639PM
ScreenShot20161124at65703PM
ScreenShot20161124at65715PM
ScreenShot20161124at65914PM
n2
ScreenShot20161124at65951PM
n3
n4
ScreenShot20161124at70019PM
ScreenShot20161124at70050PM
ScreenShot20161124at70234PM
n5
n6
n7
ScreenShot20161124at70316PM
ScreenShot20161124at70351PM
ScreenShot20161124at70415PM
ScreenShot20161124at70439PM
ScreenShot20161124at70513PM
n8

his-t- s- a- w/e-d- 0f- (i-)t- miss- take- d- he- d- com-f0r-t- it- s- (t-)aye- d- h- and-force- s/s- (h-)ake- d- f-i/s- h- inn- (e-) g- et- he- miss- t- ake- nd- he- re- L-ate- d- en- e-ye- t- w/-ill-0-w/e- t- (h-)r-e/e- d- h- 0ve- d- h-arm-0/n-e-ye- inn-s- h0-ve- d-

ewe-r-ass-p- b- for-d- e/b- t00- t- he-d- hem-an-d- mit- ti- g-ate- s- 0/m- e-m0-re- d- r- am- p-r- ate-d- ewe- t- 00- t- he- d- ewe- 0/n- d-u-d-ed- ap-p- r0ve- d- (h-) 0ve- d- s- h0-ve- d- eat- 0f-f- t- me- t- 0- (w/-)e- s- h0- d- f0r-man- ewe- r-e- d- ewe- d- ewe- d-

ScreenShot20161124at71141PM
ScreenShot20161124at71202PM
ScreenShot20161124at71226PM
ScreenShot20161124at71246PM