ScreenShot20170920at60130AM ScreenShot20170920at34558PM
ScreenShot20170920at74636PM
ScreenShot20170918at93221AM

S e(a)d f(0)L/L 0 w/e (a)D ewe

a.d. (h) 0/m e ve(i)n t(h)rue w/e (a)d

(a) b 0/d e'ye i.d. kn ew/e (a)d~

e/b t 0/0 t/h (e/n) d 0 w/e (i) t~u

s/h in (e) d (e/b t) a's/s (h) if t(h)at 0/n (e~d) kn e w/e (a)d

e/b t (0) fxf (a L/L) (0) (w/e) t(h) rue

w/e L/L (h) an~(d) ew/e a.d.

's qua r/r e (L~e) ye as/s (if) t(h) e'ye i.d. ' s c (r) ew/e a.d.~h ew/e

(a)d e/b t (L) 0/d ew/e

bu ye w/(h) e'ye i.d. 0ff t/h d (i)s c0 ar'(s)e in e(a)t 0/0 t/h d

ScreenShot20170920at34629PM
ScreenShot20170918at93227AM
ScreenShot20170920at61236AM
ScreenShot20170920at35113PM
ScreenShot20170920at61458AM
ScreenShot20170918at93234AM
ScreenShot20170920at35148PM
ScreenShot20170920at61613AM
ScreenShot20170920at35252PM
ScreenShot20170920at62655AM
ScreenShot20170918at93240AM
ScreenShot20170920at35522PM
ScreenShot20170918at93331AM
ScreenShot20170920at75757PM
ScreenShot20170920at62639AM
ScreenShot20170920at35512PM
ScreenShot20170920at80836PM
ScreenShot20170918at93007AM
ScreenShot20170918at93338AM
ScreenShot20170918at93012AM
ScreenShot20170920at80624PM
ScreenShot20170918at93345AM

t-(L-)-0-ad- e/b- t-he-vain-d- 0- h-and- Le-(g-) i/t-(a-) c-0/m-p- (L-ain-) d- 0- w/00-d- ew/e-d- e/b- t- 0- ye- "w/00 d"

poisonous ? w/-h0- name-n-d- e/b- t- his-t- and- ye-w/e-d- 0- w/-ill- d- (s-) un-(d-)e-re-s-t-a-nd- e/b- t- (h-) a- b- u- s- e- (e-)d- u- d- e-w/e-d-s-t-e-w/e-(e-)-d- ick-t-0/0-t-he-ad- e/b- t- 0/0-L-(b-)e-(n-)d- i-(e-) t- a- gain-d-

ScreenShot20170920at35712PM
ScreenShot20170920at35845PM
ScreenShot20170920at62940AM
ScreenShot20170918at10844AM
ScreenShot20170920at35952PM
ScreenShot20170920at63140AM
ScreenShot20170920at40348PM
ScreenShot20170920at63230AM
ScreenShot20170917at90501PM
ScreenShot20170917at114240PM
ScreenShot20170920at40517PM
ScreenShot20170920at63924AM
ScreenShot20170920at40610PM
ScreenShot20170920at63611AM
ScreenShot20170920at40911PM
ScreenShot20170917at111420PM
ScreenShot20170920at41027PM
ScreenShot20170918at11138AM
ScreenShot20170920at41134PM
ScreenShot20170920at81122PM
ScreenShot20170920at64035AM
ScreenShot20170918at10826AM
ScreenShot20170920at43144PM
ScreenShot20170920at81259PM
ScreenShot20170920at41405PM
ScreenShot20170920at64208AM
ScreenShot20170918at11315AM
ScreenShot20170920at81357PM
ScreenShot20170920at81439PM
ScreenShot20170920at64255AM
ScreenShot20170918at11447AM
ScreenShot20170920at64401AM
ScreenShot20170920at64516AM
ScreenShot20170920at64654AM
ScreenShot20170920at64731AM
ScreenShot20170920at64831AM
ScreenShot20170920at81552PM
ScreenShot20170920at65603AM
ScreenShot20170920at81639PM
ScreenShot20170920at65752AM
ScreenShot20170920at41413PM
ScreenShot20170920at82236PM
ScreenShot20170920at65954AM
ScreenShot20170920at81943PM
ScreenShot20170920at70127AM
ScreenShot20170918at11502AM
ScreenShot20170920at70202AM
ScreenShot20170920at70411AM
ScreenShot20170920at70441AM
ScreenShot20170920at82632PM
ScreenShot20170920at70550AM
ScreenShot20170920at82817PM
ScreenShot20170920at70654AM
ScreenShot20170920at82804PM
ScreenShot20170920at70731AM
ScreenShot20170920at82928PM
ScreenShot20170920at70737AM
ScreenShot20170920at83040PM
ScreenShot20170920at41748PM
ScreenShot20170920at84244PM
ScreenShot20170918at11513AM
ScreenShot20170920at70743AM
ScreenShot20170920at84316PM
ScreenShot20170920at70749AM
ScreenShot20170920at84228PM
ScreenShot20170920at70754AM
ScreenShot20170920at70759AM
ScreenShot20170920at70900AM
ScreenShot20170920at84449PM
ScreenShot20170920at41757PM
ScreenShot20170920at71157AM
ScreenShot20170920at93333PM
ScreenShot20170920at71521AM
ScreenShot20170918at91253AM
ScreenShot20170920at100158PM
ScreenShot20170920at71623AM
ScreenShot20170920at100257PM
ScreenShot20170920at71726AM
ScreenShot20170920at72005AM
ScreenShot20170918at91616AM
ScreenShot20170920at72058AM
ScreenShot20170920at72817AM
ScreenShot20170918at91808AM
ScreenShot20170918at94555AM
ScreenShot20170920at72409AM
ScreenShot20170918at95040AM
ScreenShot20170920at72515AM
ScreenShot20170918at95214AM
ScreenShot20170920at41809PM
ScreenShot20170918at95421AM
ScreenShot20170920at100446PM
ScreenShot20170918at95512AM
ScreenShot20170918at95943AM
ScreenShot20170920at100739PM
ScreenShot20170918at100608AM
ScreenShot20170920at100847PM
ScreenShot20170920at73050AM
ScreenShot20170920at101433PM
ScreenShot20170918at100902AM
ScreenShot20170920at73213AM
ScreenShot20170918at55448PM
ScreenShot20170920at73344AM
ScreenShot20170920at101646PM
ScreenShot20170920at101627PM
ScreenShot20170920at73648AM
ScreenShot20170918at60102PM
ScreenShot20170920at74037AM
ScreenShot20170920at102343PM
ScreenShot20170918at60701PM
ScreenShot20170920at102351PM
ScreenShot20170920at42345PM
ScreenShot20170918at61937PM
ScreenShot20170920at74314AM
ScreenShot20170918at61920PM
ScreenShot20170920at74506AM
ScreenShot20170920at74730AM
ScreenShot20170918at62103PM
ScreenShot20170920at42353PM
ScreenShot20170920at74827AM
ScreenShot20170918at64318PM
ScreenShot20170920at75025AM
ScreenShot20170918at70850PM
ScreenShot20170920at75220AM
ScreenShot20170918at71101PM
ScreenShot20170920at80426AM
ScreenShot20170918at71537PM
ScreenShot20170920at80833AM
ScreenShot20170918at82019PM
ScreenShot20170920at103323PM
ScreenShot20170920at81221AM
ScreenShot20170918at82746PM
ScreenShot20170918at82948PM
ScreenShot20170920at81703AM
ScreenShot20170920at103418PM
ScreenShot20170920at42402PM
ScreenShot20170918at83208PM
ScreenShot20170920at81646AM
ScreenShot20170918at83319PM
ScreenShot20170919at62106AM
ScreenShot20170918at83408PM
ScreenShot20170918at83504PM
ScreenShot20170918at83546PM
ScreenShot20170920at103647PM
ScreenShot20170918at113533PM
ScreenShot20170920at104231PM
ScreenShot20170918at113926PM
ScreenShot20170920at104502PM
ScreenShot20170919at62806AM
ScreenShot20170920at105338PM
ScreenShot20170920at105136PM
ScreenShot20170919at63457AM
ScreenShot20170919at63953AM
ScreenShot20170920at81842AM
ScreenShot20170920at43020PM
ScreenShot20170920at81937AM
ScreenShot20170919at63938AM
ScreenShot20170920at84244AM
ScreenShot20170920at105145PM
ScreenShot20170920at84255AM
ScreenShot20170920at84313AM
ScreenShot20170920at83745AM
ScreenShot20170920at43027PM
ScreenShot20170920at83837AM
ScreenShot20170919at64433AM
ScreenShot20170920at84102AM
ScreenShot20170920at84645AM
ScreenShot20170919at65239AM
ScreenShot20170920at84721AM
ScreenShot20170920at84832AM
ScreenShot20170919at65815AM
ScreenShot20170920at105316PM
ScreenShot20170920at85133AM
ScreenShot20170919at70413AM
ScreenShot20170920at115130AM
ScreenShot20170920at115055AM
ScreenShot20170919at71010AM
ScreenShot20170919at70953AM
ScreenShot20170920at114451AM
ScreenShot20170920at43057PM
ScreenShot20170920at43114PM
ScreenShot20170920at43428PM
ScreenShot20170920at105535PM
ScreenShot20170920at43605PM
ScreenShot20170920at105908PM
ScreenShot20170920at43919PM
ScreenShot20170920at105844PM
ScreenShot20170920at114458AM
ScreenShot20170920at44321PM
ScreenShot20170920at44936PM
ScreenShot20170919at72154AM
ScreenShot20170920at44920PM
ScreenShot20170919at72111AM
ScreenShot20170920at45435PM
ScreenShot20170920at111737PM
ScreenShot20170920at45510PM
ScreenShot20170920at111206PM
ScreenShot20170920at50142PM
ScreenShot20170920at50134PM
ScreenShot20170920at45817PM
ScreenShot20170920at115601AM
ScreenShot20170919at72122AM
ScreenShot20170920at115944AM
ScreenShot20170920at121334PM
ScreenShot20170920at50039PM
ScreenShot20170920at121219PM
ScreenShot20170920at111720PM
ScreenShot20170920at121640PM
ScreenShot20170920at112855PM
ScreenShot20170920at10029PM
ScreenShot20170920at112835PM
ScreenShot20170920at112826PM
ScreenShot20170919at72512AM
ScreenShot20170919at72831AM
ScreenShot20170920at10037PM
ScreenShot20170919at72808AM
ScreenShot20170920at124519PM
ScreenShot20170920at50651PM
ScreenShot20170919at73041AM
ScreenShot20170920at50636PM
ScreenShot20170919at73502AM
ScreenShot20170920at113347PM
ScreenShot20170920at51059PM
ScreenShot20170919at73701AM
ScreenShot20170920at113336PM
ScreenShot20170920at124525PM
ScreenShot20170920at51658PM
ScreenShot20170919at113938AM
ScreenShot20170920at53821PM
ScreenShot20170919at114158AM
ScreenShot20170920at54431PM
ScreenShot20170920at113634PM
ScreenShot20170919at114504AM
ScreenShot20170920at115203PM
ScreenShot20170919at115208AM
ScreenShot20170920at54309PM
ScreenShot20170920at54243PM
ScreenShot20170920at114829PM ScreenShot20170920at114840PM

u-d-(h-)e-ad- 0f-t-u-b- f-(t-h-) i-r-(e-)s- t- a - g- e- n-(d-) 0/n- e-c- k-e-ye- d-(g-)ea-r-t-h-(inn-)d-

ScreenShot20170919at115341AM
ScreenShot20170920at115258PM
ScreenShot20170920at124535PM
ScreenShot20170919at115433AM
ScreenShot20170919at115719AM
ScreenShot20170920at115935PM
ScreenShot20170919at115913AM
ScreenShot20170920at53608PM
ScreenShot20170921at120126AM

m-

ScreenShot20170919at120135PM

(i-) d-e-(a-) l/l- i-g-h-t- - 0/0- t-(c-) a- (i-)r-e-ye-a- s/s- t-(a-) (b-L-) i- g- h-t-

ScreenShot20170921at122228AM
ScreenShot20170921at83043AM
ScreenShot20170919at120324PM
ScreenShot20170919at120832PM
ScreenShot20170919at121137PM
ScreenShot20170920at124544PM

f-r- e/e- L-(t-) 0-ad- 0- w/i- th0u-t- a- re- pre s (c(L)i) en t at i've inn sig h t (0) fxf (r) i/g ht -r-e/e- d- e/b- t- (c-) a-(i-)r-e-ye- (a-) t-(L-) 0- ad- e/b- t- in- e- s/s-t-(h-) i- g- h- t-

the "w/-r-i/t-e-" kin-d-0f-(L-) i-g-ht- s-t-a-b-le-ad- e/b- t- as-se-cur-i/t-e-ye- inn-(d-) s- i-g- h- t-

d-e/b- t-0/0-t-ass-k-(i-) t-(h-) u- b- e-r/e-e-L-d- (r-) a- ft- ere -(e-) f- e/e- (L-) d-

ScreenShot20170919at121844PM
ScreenShot20170919at121810PM
ScreenShot20170921at83632AM
ScreenShot20170921at83623AM
ScreenShot20170920at55219PM
ScreenShot20170920at55156PM
ScreenShot20170920at55145PM
ScreenShot20170919at121818PM
ScreenShot20170920at124556PM
ScreenShot20170919at122246PM
ScreenShot20170921at84119AM
ScreenShot20170919at123532PM
ScreenShot20170920at55219PM1
ScreenShot20170920at55554PM
ScreenShot20170920at125719PM
ScreenShot20170920at60422PM
ScreenShot20170919at122623PM
ScreenShot20170920at60639PM
ScreenShot20170921at84403AM
ScreenShot20170920at60554PM
ScreenShot20170919at122950PM
ScreenShot20170920at125727PM
ScreenShot20170919at124051PM
ScreenShot20170919at124029PM ScreenShot20170921at84445AM
ScreenShot20170919at123918PM
ScreenShot20170921at92327AM
ScreenShot20170921at93740AM
ScreenShot20170920at60935PM
ScreenShot20170920at60921PM
ScreenShot20170921at93050AM
ScreenShot20170920at10311PM
ScreenShot20170920at10521PM
ScreenShot20170920at10851PM
ScreenShot20170920at11016PM
ScreenShot20170920at11157PM
ScreenShot20170920at61223PM
ScreenShot20170919at125536PM
ScreenShot20170920at11804PM
ScreenShot20170920at61209PM
ScreenShot20170919at125711PM
ScreenShot20170920at61848PM
ScreenShot20170920at12318PM
ScreenShot20170919at125816PM
ScreenShot20170919at125905PM
ScreenShot20170920at61602PM
ScreenShot20170920at12514PM
ScreenShot20170919at125945PM
ScreenShot20170920at13556PM
ScreenShot20170919at10427PM
ScreenShot20170921at93631AM
ScreenShot20170920at13421PM
ScreenShot20170919at10056PM
ScreenShot20170920at61831PM
ScreenShot20170920at62423PM
ScreenShot20170919at10632PM
ScreenShot20170920at62409PM
ScreenShot20170920at13431PM
ScreenShot20170919at10639PM
ScreenShot20170921at93645AM
ScreenShot20170920at62808PM
ScreenShot20170920at62755PM
ScreenShot20170920at13534PM
ScreenShot20170919at11042PM
ScreenShot20170920at14517PM
ScreenShot20170920at63222PM
ScreenShot20170919at11501PM
ScreenShot20170920at63127PM
ScreenShot20170920at14500PM
ScreenShot20170919at11930PM
ScreenShot20170919at13054PM
ScreenShot20170921at94250AM
ScreenShot20170919at13149PM
ScreenShot20170921at100616AM
ScreenShot20170919at13253PM
ScreenShot20170921at100823AM
ScreenShot20170919at13912PM
ScreenShot20170921at100958AM
ScreenShot20170919at13559PM
ScreenShot20170921at101731AM
ScreenShot20170920at63137PM
ScreenShot20170921at110315AM
ScreenShot20170920at14614PM
ScreenShot20170920at14812PM
ScreenShot20170920at14754PM

min 0 ~ d ew/e l/l i ke t(h) rue t/h c/h ewe (ad) ' s ? tu b(e) ad~ e/b t (h) at (ch' d) 0/n e c0mma nd (0) h(ea.ven)d (h) 0 c an d e(a) l/l i've (r) t (h) a'nd (0) h at ch (inn) d (0) fxf r0m t(h) a (s/s) p (L) an (d) s~

ScreenShot20170919at14541PM
ScreenShot20170921at120024PM
ScreenShot20170920at14849PM
ScreenShot20170919at14659PM
ScreenShot20170920at15117PM
ScreenShot20170919at14730PM
ScreenShot20170920at21214PM
ScreenShot20170919at14818PM
ScreenShot20170920at63548PM
ScreenShot20170921at115716AM
ScreenShot20170920at23059PM

(c)

ScreenShot20170920at63534PM
ScreenShot20170919at14947PM
ScreenShot20170920at22645PM
ScreenShot20170919at20433PM
ScreenShot20170919at20019PM
ScreenShot20170920at22652PM
ScreenShot20170921at120309PM
ScreenShot20170921at115748AM
ScreenShot20170920at63548PM1
ScreenShot20170920at63735PM
ScreenShot20170920at63755PM
ScreenShot20170920at64246PM
ScreenShot20170921at120908PM
ScreenShot20170920at22701PM
ScreenShot20170920at64157PM
ScreenShot20170919at20644PM
ScreenShot20170921at115657AM
ScreenShot20170919at20719PM
ScreenShot20170921at115845AM
ScreenShot20170920at64203PM
ScreenShot20170921at121157PM
ScreenShot20170919at21005PM
ScreenShot20170921at115808AM
ScreenShot20170920at22712PM
ScreenShot20170921at122137PM
ScreenShot20170920at64211PM
ScreenShot20170919at21622PM
ScreenShot20170919at21739PM
ScreenShot20170921at122303PM
ScreenShot20170919at22330PM
ScreenShot20170921at122630PM
ScreenShot20170919at22353PM
ScreenShot20170921at122837PM
ScreenShot20170921at122922PM
ScreenShot20170921at23755PM
ScreenShot20170921at24200PM
ScreenShot20170920at23005PM
ScreenShot20170921at24210PM
ScreenShot20170919at22414PM
ScreenShot20170920at23508PM
ScreenShot20170920at64246PM1
ScreenShot20170919at22605PM
ScreenShot20170920at23548PM
ScreenShot20170919at22940PM
ScreenShot20170920at25458PM ScreenShot20170920at64604PM
ScreenShot20170920at64549PM
ScreenShot20170919at55808PM
ScreenShot20170920at60716AM
ScreenShot20170919at24200PM
ScreenShot20170920at25504PM
ScreenShot20170919at55847PM
ScreenShot20170919at60954PM
ScreenShot20170921at24221PM
ScreenShot20170919at55800PM
ScreenShot20170919at62009PM
ScreenShot20170920at65210PM
ScreenShot20170921at24235PM
ScreenShot20170921at24313PM
ScreenShot20170920at65137PM
ScreenShot20170920at25513PM
ScreenShot20170919at62612PM
ScreenShot20170921at24335PM
ScreenShot20170919at63413PM
ScreenShot20170921at24402PM
ScreenShot20170921at24539PM
ScreenShot20170919at71256PM
ScreenShot20170919at71214PM
ScreenShot20170921at24749PM
ScreenShot20170920at65146PM
ScreenShot20170921at24939PM

pull-(e-ye-a-)t-he-t-a-g- 0- d-0-h-and- s- p-(L-)ace- s/s- t- d-0f-t- be- (s-)t- e-ye- i-d- 0-w/e- ye- a- h- (i-)d- (h-)e-ad- (h-) 0-c- t- bu-ye-a-r-(k-)t- - 0ff-t-he-a-rt- h-d- s-e-(e-)d- 0- h-and- s- (t-) a-id- (e-) u/s- t- d- 0f- t- i'm-(v-) par-(k-)t-

ye-we-n- only h-ave-d- e/b -t- a- cap-u- t- a-(i-) l/l-(b-) e-(n-)d- i/t- a-gain-d- 0f- t- (h-) a-nd- 0- f- am- ill- e-(ye-) i-d- e/b- t- a- p- p- (e-a-) L- (e-) a--n-d-

ScreenShot20170919at71221PM
ScreenShot20170921at30223PM
ScreenShot20170920at25527PM
ScreenShot20170921at33920PM
ScreenShot20170921at34103PM
ScreenShot20170920at65345PM
ScreenShot20170919at71639PM
ScreenShot20170920at65520PM
ScreenShot20170921at35012PM
ScreenShot20170919at73006PM
ScreenShot20170920at65609PM
ScreenShot20170920at70301PM
ScreenShot20170921at40113PM
ScreenShot20170919at73507PM
ScreenShot20170920at25540PM
ScreenShot20170920at70420PM
ScreenShot20170919at73637PM
ScreenShot20170921at40732PM
ScreenShot20170920at70708PM
ScreenShot20170921at41002PM
ScreenShot20170919at73933PM
ScreenShot20170920at72206PM
ScreenShot20170919at74508PM
ScreenShot20170921at41052PM
ScreenShot20170920at71009PM
ScreenShot20170921at41300PM
ScreenShot20170919at74711PM
ScreenShot20170921at42152PM
ScreenShot20170919at80607PM
ScreenShot20170919at81029PM
ScreenShot20170919at83751PM
ScreenShot20170920at72051PM
ScreenShot20170921at42353PM
ScreenShot20170919at90151PM
ScreenShot20170921at42339PM
ScreenShot20170920at25552PM
ScreenShot20170919at90359PM
ScreenShot20170921at42749PM
ScreenShot20170919at90503PM
ScreenShot20170921at42718PM
ScreenShot20170919at90806PM
ScreenShot20170919at91035PM
ScreenShot20170921at43456PM
ScreenShot20170919at91221PM
ScreenShot20170919at91300PM
ScreenShot20170921at42946PM
ScreenShot20170920at72104PM
ScreenShot20170919at91344PM
ScreenShot20170919at91503PM
ScreenShot20170920at50254AM
ScreenShot20170920at25916PM
ScreenShot20170920at50729AM
ScreenShot20170920at30225PM
ScreenShot20170920at50711AM
ScreenShot20170920at30349PM
ScreenShot20170921at43216PM
ScreenShot20170920at30530PM
ScreenShot20170920at31415PM
ScreenShot20170920at31630PM
ScreenShot20170921at43719PM
ScreenShot20170920at31839PM
ScreenShot20170920at72158PM
ScreenShot20170921at43838PM
ScreenShot20170920at50853AM
ScreenShot20170921at44640PM
ScreenShot20170920at31824PM
ScreenShot20170921at43951PM
ScreenShot20170920at51603AM
ScreenShot20170921at44903PM
ScreenShot20170920at72456PM
ScreenShot20170920at52709AM
ScreenShot20170921at44844PM
ScreenShot20170920at72414PM
ScreenShot20170920at53018AM
ScreenShot20170920at55128AM
ScreenShot20170920at53132AM
ScreenShot20170920at53218AM
ScreenShot20170920at74142PM
ScreenShot20170920at55423AM
ScreenShot20170920at32117PM
ScreenShot20170920at32106PM
ScreenShot20170920at73428PM
ScreenShot20170921at50031PM
ScreenShot20170920at32500PM
ScreenShot20170921at50200PM
ScreenShot20170920at73435PM
ScreenShot20170920at33316PM
ScreenShot20170921at50500PM
ScreenShot20170920at33301PM
ScreenShot20170921at50342PM
ScreenShot20170920at55435AM
ScreenShot20170920at34637PM
ScreenShot20170920at34521PM
ScreenShot20170920at55445AM
ScreenShot20170921at50727PM
ScreenShot20170920at73446PM
ScreenShot20170921at51108PM
ScreenShot20170921at71154PM
ScreenShot20170921at71403PM
ScreenShot20170921at71445PM
ScreenShot20170921at71503PM
ScreenShot20170921at71459PM
ScreenShot20170920at55505AM
ScreenShot20170920at34532PM
ScreenShot20170921at71940PM
ScreenShot20170921at72038PM
ScreenShot20170921at71931PM
ScreenShot20170920at34544PM
ScreenShot20170920at55516AM
ScreenShot20170920at73851PM
ScreenShot20170921at72549PM
ScreenShot20170920at74443PM
ScreenShot20170921at72509PM
ScreenShot20170920at74848PM
ScreenShot20170921at73002PM