ScreenShot20180202at34039PM
ScreenShot20180202at34352PM
ScreenShot20180202at34502PM

she didn't vet in t(h)(d) 0 pen d (h) e'ye (a) t

your - words -2-x-2- didn't suggest she needed e/b t 0 w/h 0 d (0) be (a)d (0) bu ye (a) t

ScreenShot20180202at82002PM
ScreenShot20180202at82307PM
ScreenShot20180203at83422AM
ScreenShot20180203at90751AM
ScreenShot20180203at92242AM
ScreenShot20180203at92918AM
ScreenShot20180203at93053AM
ScreenShot20180203at93623AM
ScreenShot20180203at94051AM
ScreenShot20180203at94809AM
ScreenShot20180203at94959AM
ScreenShot20180203at95457AM
ScreenShot20180203at100144AM
ScreenShot20180203at100714AM
ScreenShot20180203at103457AM
ScreenShot20180203at121632PM
ScreenShot20180203at121818PM
ScreenShot20180203at122040PM
ScreenShot20180203at115753AM
ScreenShot20180203at120234PM
ScreenShot20180203at122425PM
ScreenShot20180203at122826PM
ScreenShot20180203at123120PM
ScreenShot20180203at123206PM
ScreenShot20180203at123343PM
ScreenShot20180203at124037PM
ScreenShot20180203at13238PM
ScreenShot20180203at12744PM
ScreenShot20180203at13615PM
ScreenShot20180203at22608PM
ScreenShot20180203at22618PM
ScreenShot20180203at22630PM
ScreenShot20180203at22641PM
ScreenShot20180203at22652PM
ScreenShot20180203at22701PM
ScreenShot20180203at30748PM
ScreenShot20180203at24340PM
ScreenShot20180203at24405PM
ScreenShot20180203at24455PM
ScreenShot20180203at24522PM
ScreenShot20180203at24539PM
ScreenShot20180203at24556PM
ScreenShot20180203at24613PM
ScreenShot20180203at24635PM
ScreenShot20180203at24701PM
ScreenShot20180203at24724PM
ScreenShot20180203at24744PM
ScreenShot20180203at24826PM
ScreenShot20180203at24846PM
ScreenShot20180203at24907PM
ScreenShot20180203at24926PM
ScreenShot20180203at25011PM
ScreenShot20180203at25029PM
ScreenShot20180203at25107PM
ScreenShot20180203at25138PM
ScreenShot20180203at25155PM
ScreenShot20180203at25459PM
ScreenShot20180203at25543PM
ScreenShot20180203at25558PM
ScreenShot20180203at25616PM
ScreenShot20180203at25633PM

people in society ...

designed, manufactured...

ScreenShot20180203at25654PM
ScreenShot20180203at25711PM
ScreenShot20180203at25727PM
ScreenShot20180203at25812PM
ScreenShot20180203at25856PM
ScreenShot20180203at32109PM
ScreenShot20180203at25949PM
ScreenShot20180203at30009PM
ScreenShot20180203at30025PM
ScreenShot20180203at32315PM
ScreenShot20180203at30106PM
ScreenShot20180203at30123PM
ScreenShot20180203at30142PM
ScreenShot20180203at30201PM
ScreenShot20180203at30223PM
ScreenShot20180203at30241PM
ScreenShot20180203at30312PM
ScreenShot20180203at30332PM
ScreenShot20180203at30506PM
ScreenShot20180203at34236PM
ScreenShot20180203at30748PM1
ScreenShot20180203at35114PM
ScreenShot20180203at33939PM
ScreenShot20180203at35758PM
ScreenShot20180203at35848PM
ScreenShot20180203at41314PM
ScreenShot20180203at41022PM
ScreenShot20180203at41043PM
ScreenShot20180203at41226PM
ScreenShot20180203at65728PM
ScreenShot20180203at71349PM
ScreenShot20180203at71359PM
ScreenShot20180203at71419PM
ScreenShot20180203at71427PM
ScreenShot20180203at71436PM
ScreenShot20180203at71446PM
ScreenShot20180203at75736PM
ScreenShot20180203at75956PM
ScreenShot20180204at85234AM
ScreenShot20180204at84552AM
ScreenShot20180204at85605AM
ScreenShot20180204at85908AM
ScreenShot20180204at90050AM
ScreenShot20180204at90730AM
ScreenShot20180204at91344AM

0- b- Lack- t- (b-) ass-k- t- i/t- a- gain- d-

ScreenShot20180204at92133AM
ScreenShot20180204at92236AM
ScreenShot20180204at92938AM
ScreenShot20180204at95318AM
ScreenShot20180204at95432AM
ScreenShot20180204at95759AM
ScreenShot20180204at101114AM
ScreenShot20180204at120634PM

t- i-(m-) p- (L-) 0-r- e/n- (d-) 0- w/e- (e-)d- i/t- (h-) 0- w/e- d-

ScreenShot20180204at20242PM
ScreenShot20180204at20658PM
ScreenShot20180204at20357PM
ScreenShot20180204at20410PM
ScreenShot20180204at24047PM
ScreenShot20180204at31831PM
ScreenShot20180204at54613PM
ScreenShot20180204at60615PM
ScreenShot20180204at64535PM
ScreenShot20180204at64719PM
ScreenShot20180204at64918PM
ScreenShot20180204at71257PM
ScreenShot20180204at70743PM
ScreenShot20180204at70758PM
ScreenShot20180204at70814PM
ScreenShot20180204at71224PM
ScreenShot20180204at74425PM
ScreenShot20180204at74708PM
ScreenShot20180204at75041PM
ScreenShot20180204at75412PM
ScreenShot20180204at81032PM
ScreenShot20180204at81050PM
ScreenShot20180204at81109PM
ScreenShot20180204at81124PM
ScreenShot20180204at81648PM
ScreenShot20180204at81701PM
ScreenShot20180204at82050PM
ScreenShot20180204at82351PM
ScreenShot20180204at83241PM
ScreenShot20180204at83956PM
ScreenShot20180204at84514PM
ScreenShot20180204at85132PM
ScreenShot20180204at85444PM
ScreenShot20180204at85504PM
ScreenShot20180204at85536PM
ScreenShot20180204at90948PM
ScreenShot20180204at91152PM
ScreenShot20180204at91339PM
ScreenShot20180204at92451PM
ScreenShot20180204at92509PM
ScreenShot20180204at92526PM
ScreenShot20180204at92544PM
ScreenShot20180204at92611PM
ScreenShot20180204at92629PM
ScreenShot20180204at92646PM
ScreenShot20180204at92711PM
ScreenShot20180204at92731PM
ScreenShot20180204at92803PM
ScreenShot20180204at95207PM
ScreenShot20180204at102439PM
ScreenShot20180204at102517PM
ScreenShot20180204at102535PM
ScreenShot20180204at102615PM
ScreenShot20180204at102717PM
ScreenShot20180204at102742PM
ScreenShot20180204at102838PM
ScreenShot20180204at102908PM
ScreenShot20180204at102951PM
ScreenShot20180204at105509PM
ScreenShot20180204at105533PM
ScreenShot20180204at105552PM
ScreenShot20180204at105611PM
ScreenShot20180204at112211PM

s~i c 0/p i t(h) rue t(h)(r) 0/n e c r 0 (w/)n (d) e/e d' (s) 0' L (e) i.d. ~ ew/e t (b) 0/0 (k) t (h)(d) (s) u/n (d) f 0(0)L(e)D ~ e/b t a g (r) 0 w/e i.d. ~ (e/b t) ass h 0/n e/e d (L) e'ye (a) t (h) 0/m (b) e (a) d